Persondata politik

1. GENERELT1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Rønsbøl (“Rønsbøl”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du bruger Rønsbøls hjemmeside, www.ronsbol.dk (“ronsbol.dk”).

1.3 Nicehair ApS ejer Rønsbøl og er derfor dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Nicehair kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger ronsbol.dk, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af ronsbol.dk. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på ronsbol.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder Rønsbøl Cookiepolitik anvendelse, når du bruger ronsbol.dk.

 • 2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og ronsbol.dk’s funktion, at generere brugbar og retvisende statistik, samt på baggrund af de informationer vi får fra dig via din brug af ronsbol.dk at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Instagram, Google og Youtube, hvis du har samtykket til marketing cookies.

 

 • 2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a,  Databeskyttelsesforordningens art 9, stk. 2 litra a og art. 6, stk. 1, litra a samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

 

2.2 Når du besøger Rønsbøl’ profiler på Sociale Medier, (Facebook, Instagram, Google, Youtube og Tiktok), kan Rønsbøl behandle de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt kommentarer til vores opslag.

 

 • 2.2.1 Formålet med Rønsbøl’ behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Rønsbøl, at besvare henvendelser, at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når de ovenfor nævnte sociale medier benytter personoplysninger indsamlet på Rønsbøl’ profiler til eget brug, fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her: Facebook/InstagramGoogle/YoutubeTikTok.

 

 • 2.2.2 Retsgrundlaget for Rønsbøl’ behandling er vores legitime interesse i at markedsføre Rønsbøl, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

2.3 Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

 

 • 2.3.1 Formålet med Rønsbøl’ behandling er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og den virksomhed du repræsenterer og kunne opfylde Rønsbøl’ forpligtelser i den forbindelse.

 

 • 2.3.2 Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være det aftaleforhold, der er etableret eller under etablering mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Røsnbøl, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk Rønsbøl legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 På ronsbol.dk indlæser vi indhold fra tredjeparts websites, som en del af brugeroplevelsen på ronsbol.dk. Det sker fx ved indlæsning af vores score hos Trustpilot. Når indholdet indlæses, foregår der HTTP(S) kommunikation direkte mellem din enhed og den aktuelle virksomheds servere. HTTP-protokollen er den standard, som web-services kommunikerer igennem, og det indebærer, at din browser sender data om, at din browser har besøgt ronsbol.dk, samt oplysning om din browser, dit operativsystem, hvilken URL du besøger, samt din IP-adresse. I disse tilfælde vil du som bruger være underlagt privatlivspolitikken for den aktuelle virksomhed, og vi henviser i den forbindelse til Trustpilots privatlivspolitik (her).

 

Hvis du har samtykket til marketing cookies, bruger Rønsbøl Facebook Pixels samt Googles teknologier på ronsbol.dk for at samle data til brug for optimering af vores annoncer udenfor ronsbol.dk. Dette indebærer, at hvis du giver samtykke til marketing cookies, når du besøger ronsbol.dk, modtager Facebook og Google oplysninger om din IP-adresse, din web browser, oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de annoncer du ser, og den måde, du bruger ronsbol.dk på. Når Facebook og Google benytter personoplysninger indsamlet på ronsbol.dk fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her: Facebook, Google.

3.2 Oplysninger, som Rønsbøl behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til rådgivere, myndigheder og retlige instanser.

 

3.3 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af ronsbol.dk,  målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Nicehair ApS har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

 • 4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 

 • 4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til ordre@nicehair.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

 • 4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til ordre@nicehair.dk , så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

4.4 Retten til sletning

 • 4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Hvis du retter henvendelse til ordre@nicehair.dk med ønske om sletning, vil du blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 • 4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Du skal kontakte ordre@nicehair.dk, hvis du ønsker at gøre brug af denne ret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

4.6 Retten til dataportabilitet

 • 4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du skal kontakte ordre@nicehair.dk, hvis du ønsker at gøre brug af denne ret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

4.7 Retten til indsigelse

 • 4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.2. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor. Du skal kontakte ordre@nicehair.dk, hvis du ønsker at gøre brug af denne ret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

 • 4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til at modtage markedsføring fra Rønsbøl eller til cookies. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte ordre@nicehair.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Cookie samtykker tilbagekaldes ved at klikke på ’småkagen’ i bunden af venstre hjørne på ronsbol.dk.

 

4.9 Retten til at klage

  • 4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

5. SLETNING AF PERSONDATA

 • 5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af ronsbol.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Nicehair Cookiepolitik. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Nicehair Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

 

 • 5.2 Oplysninger, du giver på Rønsbøls profiler på Sociale Medier jf. punkt 2.2, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, med mindre du sletter dem. De oplysninger, Rønsbøl behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i Rønsbøl’ egne systemer, slettes efter 3 måneder.

 

 • 5.3 Oplysninger, som stammer fra en samarbejdsrelation jf. punkt 2.3 opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Rønsbøl for at kunne dokumentere relationen.

6. SIKKERHED

 • 6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

 • 6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

 • 7.1 Nicehair ApS ejer Rønsbøl og er derfor dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Rønsbøl.

 

 • 7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Nicehair Aps Stærevej 2 6705 Esbjerg

Tlf. nr.: 32 200 200 E-mail: ordre@nicehair.dk

 

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på ronsbol.dk.

 

9. VERSIONER

Dette er version 1 af Rønsbøls persondatapolitik dateret den 31. januar 2023.